Forslag fra stortingsrepresentant Marit Arnstad om rett til svangerskapspenger for selvstendig næringsdrivende

Dokument nr. 8:81 (2001-2002), Innst. S. nr. 165 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 30.04.2002 Innst. S. nr. 165 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2002