Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om politisk behandling av forslag om endring av sertifikatrettigheter kystskipper kl. 1 og kl. 2

Dokument nr. 8:44 (1997-98), Innst. S. nr. 148 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 02.04.1998 Innst. S. nr. 148 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 05.05.1998