Utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikken

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utviklingsministeren

Saksgang

  1. Status