Forslag fra stortingsrepresentant Åslaug Haga om behandlingsgaranti for unge og nye stoffmisbrukere

Dokument nr. 8:92 (2001-2002), Innst. S. nr. 149 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åslaug Haga Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 23.04.2002 Innst. S. nr. 149 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2002