Forslag fra stortingsrepresentantene Anne Helen Rui, Gunn Karin Gjul og Knut Storberget, om tomtefeste. Forbud mot fremtidige festekontrakter og om at det blir lettere og billigere å innløse eiendommer som i dag blir leid til bolig eller fritidsformål

Dokument nr. 8:93 (2001-2002), Innst. S. nr. 204 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunn Karin Gjul, Knut Storberget, Anne Helen Rui Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 30.05.2002 Innst. S. nr. 204 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2002