Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Per Sandberg, Lodve Solholm og Øyvind Vaksdal om å utarbeide retningslinjer for ansettelsesvilkår for personer i ledelsen i selskaper med statlig medeierskap

Dokument nr. 8:94 (2001-2002), Innst. S. nr. 220 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Øyvind Vaksdal, Per Sandberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. S. nr. 220 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2002