Klage datert 20. november 2001 fra Tverrpolitisk Folkevalgte v/partisekretær Jon Aakre over vedtak av Sør-Trøndelag fylkesvalgstyre ved stortingsvalget 2001

Innst. S. nr. 152 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i fullmaktskomiteen Innstilling avgitt 24.04.2002 Innst. S. nr. 152 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2002