Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Lodve Solholm og Jan Simonsen om å trekke tilbake Regjeringens nye retningslinjer for oppmyking av asylkriteriene og gjeninnføre Arbeiderpartiregjeringens retningslinjer

Dokument nr. 8:47 (1997-98), Innst. S. nr. 118 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Simonsen, Lodve Solholm Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 12.03.1998 Innst. S. nr. 118 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.03.1998