Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Åsa Elvik, Rolf Reikvam og Ingvild Vaggen Malvik om innføring av Teknologiavtalene

Dokument nr. 8:103 (2001-2002), Innst. S. nr. 222 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åsa Elvik, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. S. nr. 222 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2002