Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Åsa Elvik, Rolf Reikvam og Ingvild Vaggen Malvik om innføring av Teknologiavtalene

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 222 (2001-2002)
  • Kildedok: Dokument nr. 8:103 (2001-2002)
  • Dato: 06.06.2002
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 6. juni 2002

Rolf Reikvam

leder

Arne Sortevik

ordfører

Karita Bekkemellem Orheim

sekretær