Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Morten Ørsal Johansen og Øyvind Korsberg om å ettergi deler av utestående fordringer til Oslo Lufthavn A/S

Dokument nr. 8:106 (2001-2002), Innst. S. nr. 231 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Morten Ørsal Johansen, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.2002 Innst. S. nr. 231 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2002