Utvikling av Bjørvika

St.meld. nr. 28 (2001-2002), Innst. S. nr. 236 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for samferdselskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.06.2002 Innst. S. nr. 236 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2002