Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å omgjøre Regjeringens generalforsamlingsvedtak om å stoppe samtalene mellom Telenor AS og Telia AB og å forelegge saker etter § 10 i Telenors vedtekter for Stortinget før formell generalforsamlingsbeslutning treffes

Dokument nr. 8:50 (1997-98), Innst. S. nr. 125 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.03.1998 Innst. S. nr. 125 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1998