Forslag frå stortingsrepresentantane Sigvald Oppebøen Hansen, Per Sandberg, Karin Andersen og Magnhild Meltveit Kleppa om forslag til mellombels lov om overgangsreglar i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Dokument nr. 8:135 (2001-2002), Innst. O. nr. 73 (2001-2002), beslutning. O. nr. 86 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Karin Andersen, Magnhild Meltveit Kleppa, Per Sandberg, Sigvald Oppebøen Hansen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A), (FrP), (SV) og (SP) Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. O. nr. 73 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002