Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen om tiltak for å oppnå større åpenhet og bevissthet om lederlønninger

Dokument nr. 8:136 (2001-2002), Innst. S. nr. 247 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (A) og (SV) Innstilling avgitt 12.06.2002 Innst. S. nr. 247 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.06.2002