Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, André Kvakkestad og Kenneth Svendsen om rettighet for godkjente taxiselskap til å inndra drosjeløyve/kjøreseddel for personer som er volds- og overgrepsdømte, og personer som har opptrådt utilbørlig i sitt arbeid

Dokument nr. 8:137 (2001-2002), Innst. S. nr. 251 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Kvakkestad, Jan Arild Ellingsen, Kenneth Svendsen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (Frp) Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 251 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2002