Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, André Kvakkestad og Kenneth Svendsen om rettighet for godkjente taxiselskap til å inndra drosjeløyvet/ kjøreseddel for personer som er volds- og overgrepsdømte, og personer som har opptrådt utilbørlig i sitt arbeid

Til Stortinget
22. mai 2002