Årsrapport fra den norske delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2001

Dokument nr. 13 (2001-2002), Innst. S. nr. 216 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2002 Innst. S. nr. 216 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2002