Forslag fra stortingsrepresentant Ranveig Frøiland på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet oversendt fra Odelstingets møte 4. mai 2002 (jf. Innst. O. nr. 47): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om regler som gir offentligheten innsyn i verdipapirregistre.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet