Forslag fra stortingsrepresentant Gunn Olsen på vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2002 (jf. Innst. O. nr. 51): Stortinget ber Regjeringen utarbeide eget lovforslag om xenotransplantasjon snarest mulig.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet