Samtykke til å godkjenne protokoller, undertegnet den 16. desember 1997, vedrørende Polen, Tsjekkia og Ungarns tiltredelse til Traktaten for det nordatlantiske område

St.prp. nr. 29 (1997-98), Innst. S. nr. 94 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 18.02.1998 Innst. S. nr. 94 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 03.03.1998