Forslag fra stortingsrepresentantene Grethe G. Fossum og Liv Marit Moland om at angrefristloven også skal gjelde kjøp og salg via Internett eller andre former for elektronisk handel

Dokument nr. 8:52 (1997-98), Innst. S. nr. 147 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grethe G. Fossum, Liv Marit Moland Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 02.04.1998 Innst. S. nr. 147 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 23.04.1998