Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Børge Brende om å tillate flytting av innskudd i AMS-fond uten at skattefordelen faller bort

Dokument nr. 8:53 (1997-98), Innst. S. nr. 138 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 31.03.1998 Innst. S. nr. 138 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.04.1998