Forslag fra stortingsrepresentantene Gunn Olsen og Britt Hildeng om endringer i folketrygdens regler om sykepenger for langtidssykemeldte

Dokument nr. 8:110 (2001-2002), Innst. S. nr. 43 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Britt Hildeng, Gunn Olsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 21.11.2002 Innst. S. nr. 43 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2002