Stortinget - Møte tirsdag den 23. april 2002 kl. 10

Dato: 23.04.2002

Referatsaker

Sak nr. 8

Referat

 • 1.(254)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, André Kvakkestad, Per Ove Width og Per Erik Monsen om flytting av Politihøgskolen i Oslo og dens aktiviteter i Kongsvinger og Nord-Odal til tidligere Luftforsvarets Skolesenter i Stavern (Dokument nr. 8:111 (2001-2002))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 2.(255)

  Et mindre og bedre statlig eierskap (St.meld. nr. 22 (2001-2002))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 3.(256)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Gunn Olsen og Britt Hildeng om endringer i folketrygdens regler om sykepenger for langtidssykmeldte (Dokument nr. 8:110 (2001-2002))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 4.(257)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg, Haakon Blankenborg og Gunhild Øyangen om opprettelsen av et folkefond for palestinske flyktninger (Dokument nr. 8:112 (2001-2002))

 • 5.(258)

  Samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2001 (St.meld. nr. 21 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes utenrikskomiteen.

 • 6.(259)

  Sogn og Fjordane Fylkeskommune sender skriv datert 11. april 2002 med uttalelse fra fylkestinget om økning av rammene til rassikring av veinettet

  Enst.: Vedlegges protokollen.