Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Lena Jensen og Inga Marte Thorkildsen om finansiering av krisesentrene

Dokument nr. 8:118 (2001-2002), Innst. S. nr. 40 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inga Marte Thorkildsen, Lena Jensen, May Hansen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 21.11.2002 Innst. S. nr. 40 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2002