Forslag fra stortingsrepresentant Karl-Anton Swensen om en ordning som skal danne grunnlag for finansiering av arbeidet med å stoppe radioaktive utslipp fra Sellafield. Ordningen bør gis en ramme på minimum 50 mill. kroner for 2002-2003

Dokument nr. 8:131 (2001-2002), Innst. S. nr. 25 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karl-Anton Swensen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 13.11.2002 Innst. S. nr. 25 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2002