Forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga, Rune J. Skjælaaen og Eli Sollied Øveraas om å etablere et nasjonalt forsøk med samarbeid mellom skole og idrettslag om tilbud til alle elever i grunnskolen om daglig fysisk aktivitet

Dokument nr. 8:143 (2001-2002), Innst. S. nr. 5 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Rune J. Skjælaaen, Åslaug Haga Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 15.10.2002 Innst. S. nr. 5 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.2002

   Behandlet i Stortinget: 24.10.2002