Forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen og Bjørn Jacobsen om miljøsertifisering av tømmer og trevirke

Dokument nr. 8:144 (2001-2002), Innst. S. nr. 122 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Jacobsen, Heidi Sørensen Saken er behandlet i utenrikskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse
Forslag fra (SV)
Innstilling avgitt 10.02.2003 Innst. S. nr. 122 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2003