Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om fjerning av hk-avgiften på motorer for fritidsbåter

Dokument nr. 8:147 (2001-2002), Innst. S. nr. 13 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Per Erik Monsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.10.2002 Innst. S. nr. 13 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.2002

   Behandlet i Stortinget: 07.11.2002