Samfunnssikkerhet. Veien til et mindre sårbart samfunn

St.meld. nr. 17 (2001-2002), Innst. S. nr. 9 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen Felles behandling med forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet