Samfunnssikkerhet. Veien til et mindre sårbart samfunn

St.meld. nr. 17 (2001-2002), Innst. S. nr. 9 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Felles behandling med justiskomiteen Innstilling avgitt 23.10.2002 Innst. S. nr. 9 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2002

   Behandlet i Stortinget: 05.11.2002