EØS-samarbeidet 1994-2001

St.meld. nr. 27 (2001-2002), Innst. S. nr. 24 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 11.11.2002 Innst. S. nr. 24 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 14.11.2002