Kvalitetsreformen. Om høyere samisk utdanning og forskning

St.meld. nr. 34 (2001-2002), Innst. S. nr. 12 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 24.10.2002 Innst. S. nr. 12 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.11.2002