Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan

St.prp. nr. 80 (2001-2002), Innst. S. nr. 6 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 17.10.2002 Innst. S. nr. 6 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.2002

   Behandlet i Stortinget: 25.10.2002