Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 20. april 2001 om bevaring og forvalting av fiskeressursar i det søraustlege Atlanterhavet

St.prp. nr. 10 (2002-2003), Innst. S. nr. 48 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 04.12.2002 Innst. S. nr. 48 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2002