Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

Ot.prp. nr. 35 (2002-2003), Innst. O. nr. 76 (2002-2003), beslutning. O. nr. 82 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 26.03.2003 Innst. O. nr. 76 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2003

   Behandlet i Odelstinget: 08.05.2003

   Behandlet i Lagtinget: 27.05.2003