Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 5 (2002-2003), Innst. S. nr. 7 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 22.10.2002 Innst. S. nr. 7 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.2002

   Behandlet i Stortinget: 24.10.2002