Utenriksministerens redegjørelse om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren

Saksgang

  1. Status