Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam og Øystein Djupedal om oppnevning av en bredt sammensatt offentlig kommisjon som skal vurdere forholdet mellom kirke og stat

Dokument nr. 8:12 (2002-2003), Innst. S. nr. 105 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Djupedal, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.01.2003 Innst. S. nr. 105 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2003