Forslag frå stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Per Sandberg om lov om endring i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Dokument nr. 8:22 (2002-2003), Innst. O. nr. 63 (2002-2003)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Per Sandberg Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.02.2003 Innst. O. nr. 63 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.2003

   Behandlet i Odelstinget: 27.02.2003