Flytoget AS

Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 3 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 kap. 4.1 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 3 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2002