Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Venezuela til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunngåelse og skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue undertegnet i Caracas den 29. oktober 1997

St.prp. nr. 32 (1997-98), Innst. S. nr. 98 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.02.1998 Innst. S. nr. 98 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 03.03.1998