Lov om endringar i lønnsgarantiordninga m.m.

Ot.prp. nr. 38 (1997-98), Innst. O. nr. 45 (1997-98), beslutning. O. nr. 53 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.04.1998 Innst. O. nr. 45 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1998

   Behandlet i Odelstinget: 30.04.1998

   Behandlet i Lagtinget: 07.05.1998