Endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002

St.prp. nr. 17 (2002-2003), Innst. S. nr. 69 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2002 Innst. S. nr. 69 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2002