Samtykke til godkjenning av en endringsprotokoll til Konvensjonen vedrørende opprettelse av en europeisk organisasjon for utnytting av meteorologiske satelitter (EUMETSAT)

St.prp. nr. 36 (1997-98), Innst. S. nr. 127 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1998 Innst. S. nr. 127 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 02.04.1998