Utlendingsforvaltningens og andre myndigheters praksis i forbindelse med utstedelse av reisebevis

Innst. S. nr. 118 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.02.2003 Innst. S. nr. 118 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2003