Vedrørende gransking av opplysninger om overvåking av samer på etnisk grunnlag

Innst. S. nr. 60 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.12.2002 Innst. S. nr. 60 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2002