Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Åslaug Haga om å innføre et nasjonalt forbud mot klasebomber

Dokument nr. 8:30 (2002-2003), Innst. S. nr. 115 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Odd Roger Enoksen, Åslaug Haga Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 05.02.2003 Innst. S. nr. 115 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 07.02.2003