Samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 1997

St.meld. nr. 35 (1997-98), Innst. S. nr. 239 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1998 Innst. S. nr. 239 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1998